Boefjes & Barista’s

Boefjes en Barista’s 8933

Ontmoetingsplekken voor jonge ouders, hun boefjes en eenzame senioren binnen woonzorgcentra.

B&B faciliteert ontmoetingen tussen ouders met hun boefjes en ouderen in woonzorgcentra middels activiteiten, het leggen van verbinding en goede koffie.

Oprichter Carlijn van den Berge ervoer zelf hoe haar wereld als jonge ouder na de geboorte van haar dochter een stuk kleiner werd. In de directe omgeving bleken er onvoldoende gelegenheden te zijn waar ouders met wandelwagens welkom waren. En als jonge ouder zoek je vaak juist naar activiteiten dichtbij. Tegelijkertijd ervaren veel ouderen in zorgcentra een grote mate van eenzaamheid en noemen zij als gemis het weinig in aanmerking komen met andere generaties, buiten het bezoek om.

Boefjes & Barista’s

Boefjes en Barista’s biedt enerzijds eenzame senioren de mogelijkheid om binnen de eigen woonlocatie nieuwe contacten op te doen en zich te omringen met kinderlijk enthousiasme. Anderzijds biedt zij jonge ouders een plek, in hun eigen wijk, om uit hun isolement te komen.

B&B is dan ook meer dan alleen een koffiebar op een zorglocatie. “We zetten actief in om contact tot stand te laten komen. We kijken goed welke bewoners gebaat zijn bij welk contact. Zo hebben we een bewoner gehad die door haar dementie volledig in zichzelf gekeerd was. Door de geluiden een aanraking tijdens de Boefjes activiteiten kwam hij weer even in deze wereld.” Binnen zorgcentra is er niet altijd de tijd om dit op te pakken, Boefjes biedt dan een uitkomst.

Tijdens IGNITE hoopt Carlijn om het concept van B&B te vereenvoudigen zodat het op termijn makkelijker schaalbaar is en er zo op zoveel mogelijk plekken een B&B locatie kan worden geopend.

Boefjes en Barista’s 8933