De Voorwerkers

De Voorwerkers is een full service montage- en assemblagebedrijf. In de werkplaats werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een commerciële omgeving.

Resultaat telt, maar met voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Door arbeidsparticipatie en loonvormende arbeid kunnen medewerkers een zinvolle bijdrage leveren, met plezier werken en zich maximaal ontplooien.

"Kwetsbare mensen bijvoorbeeld uit de participatiewet en WMO, hebben meer nog dan anderen voorzieningen op maat nodig."

Dit heeft te maken met de diversiteit van hun problematiek, maar ook met het sociale isolement waarin zij vaak verkeren. De Voorwerkers biedt hen een veilige omgeving voor activering en ondersteuning bij participatie door professionele begeleiding in een reguliere werkomgeving.

www.devoorwerkers.nl

Zet echte sociale verandering in gang!

Met ons intensieve trainingstraject en een geldbedrag van € 100.000.

Meer info