Fair Coffins

Wie kiest voor een uitvaartkist van FAIR coffins laat de wereld een stukje schoner achter én creëert kansen voor mensen met een beperking en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Zij biedt hen een passende dagbesteding en op termijn leerwerkplekken. FAIR in alle opzichten: materiaal, productieproces en prijs. Het oplossen van maatschappelijke problemen staat centraal in het bedrijf. Winst is dus voor FAIR coffins een middel om de maatschappelijke en ecologische doelstellingen te bereiken.

"FAIR coffins wil bijdragen aan een nieuwe economie die circulair, inclusief en armoedevrij is."

Oprichter Koen Verlinden legt uit: “een groep van rond de 15 mannen en vrouwen maakt de kisten. Sommige hebben een lichamelijke beperking, anderen een migratieachtergrond en weer anderen hebben in jeugddetentie gezeten. Ik vind dat iedereen een tweede of zelfs derde kans verdient.”

FAIRcoffins Koen Verlinden

“Met deze mensen samenwerken is erg leuk, maar niet altijd makkelijk. Een uitvaartkist kan herinneringen aan een eerder verlies boven halen. Daarom laten we mensen gefaseerd in aanraking komen met de kisten. Inmiddels maken we er ook af en toe grapjes over.”

www.faircoffins.com

Zet echte sociale verandering in gang!

Met ons intensieve trainingstraject en een geldbedrag van € 100.000.

Meer info