Impact-Spots

DSC06302

Versterkt de financiële positie en zelfredzaamheid van vrouwelijke statushouders door het samen produceren van duurzame selfcare producten.

Impact-Spots biedt binnenkort kwetsbare meisjes en vrouwen van niet-Europese afkomst een plek om werkervaring op te doen, de Nederlandse taal te oefenen en sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Impact-Ladies

Met het label ‘Impact-Ladies’ werkt oprichter Bianca Pouw aan een oplossing voor enerzijds het gebrek aan voorzieningen voor deze doelgroep en anderzijds de dreigende tweedeling tussen “autochtone” inwoners en nieuwkomers binnen de conservatieve krimpregio Land van Cuijk.

‘Impact-Ladies’ zal duurzame selfcare producten, gemaakt van overtollig textiel, op de B-to-B markt brengen voor de beoefening van yoga, mindfulness en meditatie. De producten worden als selfcare-pakketten ingezet ter ondersteuning van vitaliteitsprogramma’s in het bedrijfsleven en bij zorgverzekeraars.

Yogamat Impact-Spots
Impact-Spots

Bijenhotelkopen.nl

Met het label ‘Bijenhotelkopen.nl‘ wist Bianca eerder al werkervaringsplekken te realiseren voor mannelijke statushouders.

Impact-Spots

Deze regio kent weinig werkervaringsplekken voor kwetsbare mensen aan de zijlijn van de maatschappij, waaronder statushouders. Dit houdt in dat deze doelgroep moeilijker kan integreren in de lokale samenleving en een betaalde baan kan vinden in de regio. De reistijd tot de beschikbare werkplekken is op het platteland vaak groot wegens de minimale OV voorzieningen. Voor de deelnemers zijn er helemaal geen specifieke voorzieningen om sociaal isolement tegen te gaan, de Nederlandse taal te oefenen en werkervaring op te doen.

Impact-Spots pakt deze problemen breed aan door zowel leerwerk-, werktaal- en werkfit-trajecten aan te bieden als ook activiteiten te ontplooien voor de lokale bevolking.

Impact-Spots

Wat Bianca motiveert om met 'Impact-Ladies' aan de slag te gaan?

Van huis uit heeft zij meegekregen hoe belangrijk het is zelf je boontjes te kunnen doppen. Financiële onafhankelijkheid versterkt je positie als vrouw. “Er kan altijd iets gebeuren, je man kan bijvoorbeeld ziek worden waardoor inkomsten wegvallen. Dan sta je er alleen voor, die onafhankelijkheid is dan van levensbelang voor je gezin.”

De komende periode zal Impact-Spots haar team uitbreiden met een sociaalpedagogisch medewerker en het leerwerktraject verder professionaliseren.

1
2