Saeed

Saeed is een innovatieve trainings- en ontmoetingsplek die uitgaat van de talenten van statushouders.

Elke statushouder in Zwolle doet mee op de manier die past bij zijn talent. Dat is de missie van Saeed; een innovatieve trainings- en ontmoetingsplek. Saeed begeleidt statushouders richting betaald werk of ondernemerschap. Daarnaast draagt zij bij aan het vergroten van hun sociale netwerk.

Evianne Beijeman en Arnold Messelink willen dat statushouders meedoen in de Zwolse samenleving. Wanneer mensen werken vanuit hun eigen kracht en ondersteuning krijgen met een sterk netwerk, dan komen ze tot de juiste oplossingen. Dan kunnen zij echt mee te doen in de maatschappij.

Saeed is dan ook een plek waar trainingen en ontmoetingen niet alleen vóór, maar juist ook dóór, statushouders georganiseerd worden. De deelnemers brengen hier hun vaardigheden in de praktijk en testen hun ideeën. Saeed geeft statushouders de ruimte om zelf evenementen te organiseren en het horecaconcept verder in te vullen.

Wie Evianne en Arnold spreekt kan niet anders dan hun bevlogenheid voor deze doelgroep horen.

“Samen met statushouders maken we van Saeed een broedplaats waar statushouders, ondernemers en inwoners bij elkaar komen. Het is onze ambitie dat wij uiteindelijk overbodig zijn en dat de doelgroep zelf Saeed organiseert.”

Saeed, training-en ontmoetingsplek
Saeed, training-en ontmoetingsplek
Saeed, training-en ontmoetingsplek