Square 11

DSC04171-2

Het online jongerenplatform dat dienstverlening samenbrengt en problematiek vroegtijdig signaleert.

Schooltijd zou dé tijd van je leven moeten zijn waarin je onbezorgd kunt bouwen aan je toekomst. Dit geldt lang niet voor iedereen. Nog altijd stromen er namelijk veel te veel jongeren in in de jeugdhulpverlening, vinden Danny Hoendervangers en Miranda Zwepink. Dat moet anders, die aantallen moeten dus omlaag.

Square 11 is een mobiele applicatie die volledig aansluit op de belevingswereld van de jeugd. Het biedt hen een veilige en vertrouwde omgeving waar zij alle handvatten kunnen krijgen om te bouwen aan hun toekomst. Hier krijgen zij bijvoorbeeld de mogelijkheid om anoniem uitdagingen te delen, vragen te stellen of in contact te komen met lotgenoten. Daarnaast wordt leuke en waardevolle content met de community gedeeld door influencers. 

Square 11 bevordert zo de zelfredzaamheid, het zelfbewustzijn en de zelfontplooiing van jongeren. Niet alleen in Nederland maar uiteindelijk wereldwijd.

Het platform biedt een unieke verbindende factor tussen de bestaande platformen. Zij brengt zo belangrijke hulp- en dienstverlenende partijen samen op een voor jongeren vindbare en toegankelijke plek. 

Square 11, ontwikkeld voor en door jongeren, is dé navigator voor de reis van kind naar volwassenheid.

www.square11.eu

Square 11, het online jongerenplatform, Danny Hoendervangers, Miranda Zwepink