TriUnity

TriUnity biedt jongeren met autisme en een gemiddeld tot hoog IQ een integrale leermethode in hun ontwikkeling naar betaald werk.

Dit doet zij door de jongeren, die in het reguliere onderwijs veelvuldig uitvallen, te coachen op het gebied van arbeids- en sociale vaardigheden en te trainen in werkervaringsprojecten. TriUnity gelooft in de specifieke talenten van mensen met autisme. Door een sterke interesse voor een bepaald onderwerp ontwikkelen zij zich als specialist op dit gebied. Deze specifieke talenten zijn dan ook prima in te zetten voor allerlei organisaties en bedrijven.

“Niet de beperking, maar juist de mogelijkheden bepalen de toekomst. Door het bieden van de juiste structuur, het benodigde vertrouwen en waar nodig de ondersteuning zal eenieder zijn/ haar bijdrage leveren.”

TriUnity biedt mensen met autisme een traject dat bestaat uit de combinatie van wonen, jezelf ontwikkelen en het realiseren van een duurzaam werktraject. Uitgangspunt van de ondersteuning is dus de ontwikkeling naar een zelfstandig bestaan. Dit kan zonder of met begeleiding zijn, maar de jongere bepaalt zelf hoe hij/zij zijn zelfstandige bestaan wil organiseren.

www.triunity.nl

Zet echte sociale verandering in gang!

Met ons intensieve trainingstraject en een geldbedrag van € 100.000.

Meer info