Sociaal ondernemer?

social enterprise

IGNITE gaat net als Social Enterprise NL, de Sociaal Economische Raad (SER) en de Europese Commissie uit van dezelfde definitie voor een sociale onderneming:

Europese definitie 'sociale onderneming'

  • Onderneemt primair vanuit een maatschappelijke missie (impact first);
  • Realiseert impact als zelfstandige onderneming die een dienst of product levert;
  • Heeft een verdienmodel;
  • Ziet winst als middel, niet als doel;
  • Is transparant en fair naar iedereen;
  • Is sociaal in de wijze waarop de onderneming wordt gevoerd;
  • Baseert bestuur en beleid op evenwichtige zeggenschap van alle betrokkenen.

Code Sociale Ondernemingen

Als je een sociale onderneming wilt opzetten en tot een succes wilt maken heb je aan een juiste definitie niet genoeg. Hoe vertaal je die definitie naar beleid en bedrijfsvoering? Hoe zouden deze eruit moeten zien? Dat staat uitgewerkt in de Code Sociale Ondernemingen.

Verschil goede doelen, sociale ondernemingen en gewone bedrijven

img

Deze tekst is deels afkomstig van www.social-enterprise.nl

Zet echte sociale verandering in gang!

Met ons intensieve trainingstraject en een geldbedrag van € 100.000.

Doe mee