IGNITE Award disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van de website: www.igniteaward.nl. De informatie op deze website is zorgvuldig tot stand gekomen, waarbij er geprobeerd is zo nauwkeurig en compleet mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven dat de informatie op deze website altijd correct en volledig is.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De organisatie van de IGNITE Award is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van deze site en/of van de daarop aangeboden informatie.

De organisatie van de IGNITE Award behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder al het grafisch en beeld- materiaal) en kan de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname en deze disclaimer, naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment en zonder daar melding van te maken, aanpassen.

Op deze website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze website en/of deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.