IGNITE Award disclaimer

De informatie op www.igniteaward.nl is zorgvuldig tot stand gekomen, waarbij er geprobeerd is zo nauwkeurig en compleet mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven dat de informatie op de IGNITE Award website altijd correct en volledig is.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De organisatie van de IGNITE Award accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden.

De IGNITE Award behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie (waaronder al het grafisch en beeld- materiaal) en kan de aangeboden informatie op deze website, met inbegrip van de algemene voorwaarden voor wedstrijddeelname en de disclaimer zonder daar melding van te maken aanpassen.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.