FAQ

Algemeen

Sociaal ondernemers creëren grote maatschappelijke waarde. Zij bedenken slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. De IGNITE Award is opgezet om bij te dragen aan regionale groei en stimulering van social enterprises. We zetten sociaal ondernemerschap in de schijnwerpers en dagen startende sociaal ondernemers uit de volgende stap te zetten naar verdere professionalisering. In 2019 richt de IGNITE Award zich op Oost Nederland (provincies Gelderland en Overijssel).

Het Engelse woord ‘ignite’ betekent aansteken, ontsteken, ontvlammen. De IGNITE Award is op zoek naar ondernemers die aanstichters willen zijn van een échte sociale verandering die in gang wordt gezet met hun social enterprise.

De IGNITE Award wordt georganiseerd door de Stichting Anton Jurgens Fonds. Het fonds stelt ook het prijzengeld beschikbaar en is de enige financier van de IGNITE Award.

Het grote verschil met reguliere ondernemers is, dat voor sociale ondernemers geld verdienen slechts een middel is om de maatschappelijke missie te bereiken. Sociale waarde creëren is het primaire uitgangspunt. Een commercieel bedrijf zal -onafhankelijk van de aanwezigheid van een MVO beleid- uiteindelijk haar financiële doelstelling boven haar sociale (MVO) doelstelling zetten.

Deelname

De wedstrijd staat open voor iedereen ouder dan 18 jaar, die zich in de ideeënfase bevindt voor een social enterprise, in de startblokken staat van zijn of haar social enterprise of minder dan twee jaar actief is als sociaal ondernemer. Het idee/plan voor de social enterprise moet er op gericht zijn een échte sociale verandering in gang te zetten. Een verandering die bovendien op een ambitieuze en financieel duurzame manier wordt bereikt. De social enterprise moet gevestigd zijn, of bereid zijn zich te vestigen, in de provincie Gelderland of Overijssel.

Dochterondernemingen van een grotere entiteit mogen zich niet inschrijven. Je businessplan mag er uit wel uit voort komen, maar op het moment dat je je inzending bij ons indient, moet je onderneming een onafhankelijk initiatief zijn, of ten tijde van de finale moet het geheel onafhankelijk zijn. Ook mag je niet langer dan twee jaar actief zijn.

We verwachten van de inzendingen dat deze in ieder geval de mogelijkheid hebben om in de toekomst grotendeels financieel zelfredzaam te worden. De finalisten gaan tijdens het begeleidingstraject (Business Pressure Cooker) hier samen met hun coach verder op focussen. De sessies zijn mede bedoeld om (innovatieve) toegang tot nieuwe inkomstenbronnen verder te ontdekken.

Er zijn enkele veelbelovende initiatieven in de Nederlandse markt die met ruilhandel zeer succesvol zijn. Echter, wij kiezen ervoor om de IGNITE Award enkel aan initiatieven beschikbaar te stellen waar de financiële duurzaamheid van hun plan tot stand komt door de verkoop van een product of dienst.

De IGNITE Award richt zich op social enterprises die de mens centraal stellen. De focus van de inzendingen kan liggen op één of meerdere van de volgende sociale impact thema’s: mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, verbeteren van sociale cohesie en eenzaamheid en/of uitsluiting terugdringen. Inzendingen die zich alleen focussen op de thema’s: biosystemen, circulaire economie, cleantech, energie en milieu zijn hiermee uitgesloten van deelname.

Ja dat mag. Er is geen maximum gesteld aan het aantal inzendingen dat je per persoon indient. We denken echter wel dat het zinvoller is om je energie te kanaliseren en in je beste idee te stoppen en ons daarmee te overtuigen.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan jouw deelname. Wel moet je beschikbaar zijn om deel te nemen aan selectiegesprekken op 3 of 4 september. Ook zijn er verplichte trainingsdagen voor finalisten in de periode van 11 september t/m 7 november waarop je actief deelneemt aan trainingsdagen van het begeleidingstraject en in je eigen tijd werkt aan het opstellen van een goed doortimmerd businessplan.

Wedstrijdprocedures

De inschrijfperiode voor de IGNITE Award start op zaterdag 1 juni en loopt t/m vrijdag 11 juli 2019. Je kunt je vanaf 1 juni online aanmelden via het inschrijfformulier op deze website. Hier vind je ook nu al een format voor een samenvatting van je businessplan, waarmee je aan de hand van antwoorden op tien vragen ons inzicht geeft in je plan. Dit format dien je volledig ingevuld mee te sturen samen met een link naar jouw persoonlijke videopitch van maximaal twee minuten en jouw curriculum vitae. Op maandag 2 september 2019 hoor je of je door bent naar de voorselectie gesprekken die plaatsvinden op 4 en 5 september op basis van deze gesprekken worden op vrijdag 7 september de zes finalisten bekendgemaakt.

Wij gaan vertrouwelijk om met alle inzendingen voor de IGNITE Award. De inschrijfgegevens en plannen die wij van deelnemers ontvangen worden alleen gebruikt voor de selectie van de zes finalisten. Wel geven wij in beperkte mate bekendheid aan de ideeën en plannen van de zes finalisten die geselecteerd worden: de videopitch die zij inzenden wordt samen met een korte uitleg van hun plan op de IGNITE Award website opgenomen en op ons Youtube kanaal geplaatst.

Noteer de volgende data in je agenda:
1 juni – Start van de inschrijfperiode.
11 juli – Sluiting van de inschrijvingsperiode. De laatste dag waarop je inzending voor de IGNITE Award kunt indienen. Inzendingen moeten voor middernacht binnen zijn. Inzendingen die na deze tijd binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.
2 september– Benadering van kandidaten voor selectiegesprekken.
3 & 4 september – Selectiegesprekken.
6 september – Bekendmaking van de zes finalisten.
11 september t/m 7 november – Business Pressure Cooker (begeleidingstraject). Gedurende deze weken nemen de zes finalisten deel aan verschillende gezamenlijke trainingsdagen. Waaronder:

  • wo. 11 september de Kickoff meeting;
  • di. 24 september workshopdag;
  • wo. 9 & do. 10 oktober individuele feedbacksessies;
  • di. 22 oktober workshopdag;
  • vr. 1 november pitchtraining.

Donderdag 7 november – Pitch & Award. Hier presenteren de zes finalisten hun onderneming voor de vakjury en publiek en wordt bekend gemaakt wie de prijswinnaars zijn van de IGNITE Award.

Ja, het begeleidingstraject van de IGNITE Award is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het aanbod dat we deelnemers bieden. De zes finalisten zijn verplicht hierbij aanwezig te zijn. Ben je niet in de gelegenheid je op de door ons vooraf bekend gemaakte dagen beschikbaar te maken in de periode van 11 september t/m 7 november, dan nemen we jouw inzending niet in behandeling.

Afgewezen deelnemers worden per email geïnformeerd over het feit dat zij geen finale plaats hebben bereikt. Daartoe is geen onderbouwing vereist. De beoordeling van alle inzendingen komt zorgvuldig tot stand. Waarbij alle plannen beoordeeld worden op maatschappelijke, sociale impact in de regio, ondernemerschap en financiële haalbaarheid van de onderneming en het vermogen van de onderneming om op te schalen in de toekomst. Behoor je niet tot één van de zes finalisten, dan zal jouw inzending op één van bovengenoemde criteria onvoldoende hebben gescoord.

Prijzen

De zes finalisten ontvangen een intensief persoonlijk begeleidingstraject. Tijdens dit traject werken finalisten hun businessplan en pitch verder uit, onder begeleiding van trainers en een persoonlijk coach. Bovendien maken we met alle finalisten een op maat gesneden professionele bedrijfsvideo en ontvangen zij een jaarlidmaatschap bij Social Enterprise NL. De jury kiest tijdens de Pitch op donderdag 7 november 2019 de winnaar en runner-up van de IGNITE Award. De winnaar ontvangt een investeringsbedrag van €100.000,-. Aan de runner-up wordt een prijs van € 50.000,- toegekend.

Uiteindelijk winnen twee van de zes finalisten een geldprijs, maar toegang tot netwerk en het vergroten van kennis en expertise, zijn ook onmisbare tools voor startende sociaal ondernemers. Daarom zet de organisatie van de IGNITE Award sterk in op professionele begeleiding van de zes finalisten. Daarnaast zijn de bedrijfsvideo, het jaarlidmaatschap bij Social Enterprise NL en de kans om te pitchen voor een groot publiek met andere impact investeerders, waardevolle investeringen voor de toekomst van je onderneming.Wie weet, misschien zit er in de zaal een potentiële investeerder die wat in jouw plannen ziet.

We snappen dat voor het opzetten van sociale onderneming je veel tijd moet investeren. Tijd die ten koste gaat van zekerheden als een vaste baan met inkomen. Wij vinden het daarom ook niet meer dan logisch dat je een redelijk deel van het prijzengeld aanwendt voor salaris of andere exploitatiekosten.

Hierover worden afspraken gemaakt, afhankelijk van de kapitaalbehoefte en businessplan van het initiatief. Samen met jou zorgen we voor een verantwoordelijke omgang met het prijzengeld.