Trash’ure Taarten

Bij Trash’ure Taarten maken nieuwe Nederlanders patisserie van producten die anders verspild zouden worden.

Stem nu!

Vluchtelingenproblematiek en voedselproductie zijn nauw met elkaar verbonden. Grote stromen mensen verlaten hun land vanwege droogte, landschapsdegradatie en oorlog door gebrek aan water. Onze landbouwsystemen spelen daar een rol in en voedselverspilling is een groot onderdeel van dat systeem. Trash’ure Taarten haalt groente en fruit op dat anders weggegooid zou worden. Wortels met twee beentjes of een appel met een deukje smaken nog net zo lekker in een taart of quiche.

Daarnaast vergroot bezig zijn je leervermogen. Het leren voor je inburgeringsexamen en het onder de knie krijgen van de taal gaat veel moeilijker als je weinig omhanden hebt en veel tijd hebt om na te denken. Daarom is het voor oprichters Jeanne van Ittersum van Trash’ure Taarten niet meer dan vanzelfsprekend om deze groep mensen een werkplek te bieden.

Op termijn wil Trash’ure Taarten voor Nijmegen zijn wat de Bosche bollen van Jan de Groot voor Den Bosch zijn.

Trashure Taarten
Trashure Taarten