UNSEEN

Innovatieve ondersteuning voor succes van nieuwe Nederlanders

Nick Pfeyffer en Abdullah Alharbi ontmoetten elkaar op een netwerkevent voor ondernemers. Ze vonden elkaar in een gezamenlijke visie op de uitdagingen waarmee nieuwkomers te maken krijgen in een nieuw land, zoals complexe systemen en taal- en cultuurbarrières. Vanuit hun persoonlijke ervaring en de wens om nieuwkomers te helpen, begonnen ze met het bieden van individuele begeleiding aan hun eigen netwerk van nieuwkomers. Van ondersteuning op administratief gebied tot begeleiding naar duurzaam werk, streefden ze ernaar om nieuwkomers te helpen hun weg te vinden in hun nieuwe omgeving. Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van UNSEEN, een sociale onderneming uit Amsterdam.

UNSEEN ondersteunt nieuwkomers met een vluchtelingenachtergrond bij het versimpelen van het complexe Nederlandse systeem, om zo de opbouw van een succesvol nieuw leven te versnellen. De missie van UNSEEN is om stabiliteit te brengen en te werken naar een duurzaam en onafhankelijk bestaan in Nederland.

Om dit te realiseren, is UNSEEN bezig met de ontwikkeling van de innovatieve ‘isettle’ app. Deze app zal fungeren als virtuele assistent en biedt nieuwe Nederlanders hulpmiddelen om een stevige administratieve basis te leggen. Van het regelen van een bankrekening met IBAN tot een Mastercard, een app in de moedertaal en een AI-gestuurde virtuele assistent voor budgetbeheer en administratieve ondersteuning, de ‘isettle’ app is bedoeld om het leven eenvoudiger te maken. De app speelt een cruciale rol in het bieden van stabiliteit en helpt nieuwkomers op weg naar werk en financiële onafhankelijkheid.

Abdullah en Nick willen positieve impact maken in het leven van nieuwkomers. Ze kijken uit naar hun deelname aan de IGNITE Award, omdat het hen de mogelijkheid biedt om hun innovaties te versterken zodat ze verder kunnen bouwen aan een krachtige, landelijke organisatie voor nieuwkomers. Als ze een van de investeringen winnen, kunnen ze hun app-ontwikkeling versnellen en de MVP-fase (eerste eenvoudige versie) lanceren. 

Q.Fotografie(13van110)