Zing je sterk

Zingen maakt mensen gezonder en gelukkiger

Tijdens de coronaperiode merkten de zangeressen van Wishful Singing dat zingen verbindend werkte in een tijd waar veel mensen, met name mensen met gezondheidsklachten, eenzamer werden. Daarom richtten zij Zing je sterk op. Een onderneming waar het positieve effect van zingen en sociaal contact centraal staan. 

Zing je sterk biedt een online en op-maat-gemaakt zangprogramma aan van zes weken, ontwikkeld in samenwerking met zorg- en zangprofessionals. Het programma helpt deelnemers hun fysieke en mentale gezondheid verbeteren met behulp van zelfstandig uitvoerbare adem- en zangoefeningen. Zing je sterk legt de focus op de holistische benadering van gezondheid en welzijn en gaat uit van wat mensen wél kunnen. Vanwege het succes is het project de afgelopen jaren uitgebreid voor patiënten met o.a. COPD, astma en burn-outklachten. Ondertussen heeft Zing je sterk al meer dan 2.500 deelnemers verwelkomd. 

Samen zingen doorbreekt het isolement en bevordert het welzijn. Zing je sterk is er voor iedereen die te maken heeft met de uitdaging van langdurige ziekte. Veel deelnemers ervaren dat het hele gezin betrokken raakt bij het zingen, wat zorgt voor waardevolle positieve momenten thuis en een versterking van de familiebanden. Ook ontmoetingsdagen dragen bij aan het opbouwen van een netwerk en het ervaren van verbondenheid. Zing je sterk wil bijdragen aan een rechtvaardige wereld, waarin het vanzelfsprekend is dat iedereen gelijkwaardig is en volwaardig aan de maatschappij kan meedoen, ongeacht kleur, gender, leeftijd, fysieke gesteldheid of financiële mogelijkheden. 

Deelname aan de IGNITE Award komt voor hen op een perfect moment. Zing je sterk wil hun impact vergroten en nog meer mensen in Nederland helpen. De training en begeleiding die IGNITE Award biedt, geeft hen de middelen om de onderneming verder vorm te geven én het bereik te vergroten. 

Q.Fotografie(57van110)