Senna Bouteba helpt IGNITE finalisten aan een goed sociaal businessplan

“Sinds 2014 ben ik zelf ook ondernemer”, vertelt Senna Bouteba, oprichter van BloomingProjects. “Via Blooming probeer ik mensen die aan de slag willen met een maatschappelijk idee te helpen van idee naar uitvoering te komen, zodat ze de maatschappelijk impact die ze voor ogen hebben, ook echt bereiken.” Senna heeft lang gewerkt bij verschillende vermogensfondsen waar ze heel veel sociale businessplannen heeft beoordeeld en gefinancierd. Ze merkte dat overheden steeds vaker korten op subsidie en dat initiatieven vaak kortdurend gefinancierd worden. “Dat werkt niet, daarom ben ik Blooming Projects gestart, want ik wil weten waar de succesfactoren zitten zodat sociale ideeën financieel duurzaam kunnen worden.”

“Van oudsher zat er geen ondernemerschap in de sociale sector,” zegt Senna “Ik zag heel veel initiatieven worstelen om financieel de boel op orde te krijgen, maar ik kon ze niet verder helpen en wilde dat wel. Ik geloof namelijk sterk in het verdienmodel van sociale ondernemingen. Je hebt een businesscase nodig om je sociale doelen te behalen.”

Realistische plannen met draagvlak

“Iemand loopt met een goed sociaal idee rond. Ik help hen om er een helder en haalbaar plan van te maken. Dat realistisch is, waar markt voor is. Het gaat mij erom dat op papier heel helder wordt aan welk maatschappelijk probleem zij met hun idee een deel van de oplossing bieden? Ook ben ik altijd scherp op de vraag: wie wil betalen voor jouw oplossing? Alle aannames die in mensen hebben, haal ik boven tafel en bespreekbaar. Waardoor er uiteindelijk heel sterk plan uitrolt”

“Als er geen markt voor is, dan moet je er niet aan te beginnen.” – Senna Bouteba

Wat is nou echt het belang van een goed sociaal businessplan?

Senna geeft drie belangrijke redenen aan die het belang van een goed sociaal businessplan onderstrepen:

“In eerste instantie moet je jouw gedachten ordenen en op papier zetten. Wat wil je bereiken? Als je het op papier zet en je leest het, kun je ook toetsen of het klopt. Ondernemers willen graag aan de slag, maar het is ontzettend belangrijk om ook te reflecteren. Klopt het wat je zegt, heb je echt een toegevoegde waarde, zorg je echt voor een oplossing?”

Ten tweede heb je een goed onderbouwd plan nodig om stakeholders aan boord te krijgen. Dat kunnen financiers zijn, maar ook een gemeente. Bij de gunning van een opdracht komt dit bijvoorbeeld in beeld. De gemeente wil dan zien hoe jij sociaal-maatschappelijk impact bereikt. Hoe je het doet. Het plan moet duidelijke resultaten tonen die je gaat bereiken. En als die vastgelegd zijn, kun je ze ook makkelijk monitoren, misschien wel bijstellen. Dit geeft je de mogelijkheid achteraf aan te tonen of dat wat je beoogd hebt, ook bereikt is.”

En als derde: een plan helpt je ook bij het kunnen laten meelezen door mensen. Als je heel erg in de materie zit, is het handig om een ander mee te laten lezen. Omdat je heel veel impliciete informatie hebt. Die lezer haalt dan alle aannames eruit. Dat verbetert je plan enorm, en maakt het een stuk kansrijker.”

Maakt een goed businessplan van een idee een succesverhaal?

Wordt jouw idee een succes in de praktijk als je een goed businessplan hebt? Volgens Senna Bouteba komt er meer bij kijken. Ze nuanceert deze aanname dan ook. “Het schrijven van een plan is eigenlijk een sluitstuk van allemaal zaken die je daarvoor gedaan moet hebben. Dat is ook mijn rol bij de IGNITE Award.”

Ze ziet het namelijk elk jaar weer gebeuren. Mensen schrijven een theoretisch plan, terwijl dit plan juist onderbouwd moet worden. Ze geeft een voorbeeld uit de praktijk. “Je hebt x mensen nodig om bij jou te werken. Maar willen die mensen wel bij jou werken? Heb je mensen uit de doelgroep gesproken? Of je bent bezig een product of dienst in de markt te zetten. Dan moet je wel onderbouwen waarom daar behoefte aan is, of er een markt voor is. Je toetst je plan door te onderbouwen en past het dan aan. Het schrijven van een businessplan is een dynamische onderneming.” vertelt Senna.

Een goed businessplan als sluitstuk van een gedegen haalbaarheidsonderzoek, maakt volgens Senna wel dat een idee een grotere kans heeft op succes in de praktijk.

Senna Bouteba over sociaal ondernemen en financieren

Houd rekening met de langere aanloopfase

Wat haar ook opvalt is dat de prognoses vaak  sky-high zijn. “Houd rekening met de aanloopfase, onderschat de markt niet. Toets de haalbaarheid. Maak het realistisch met simpele kleine berekeningen. Stel dan de vraag of het zo haalbaar is. En wees eerlijk als het antwoord ‘nee’ is.” Volgens Senna valt de praktijk vaak tegen. “Ik heb nog nooit meegemaakt dat het sneller gaat dan verwacht of gehoopt.”

“Als je bijvoorbeeld een sociale onderneming opzet waar je samenwerkt met mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, dan moet je er wel rekening mee houden, dat de productie doorloopsnelheid kan tegenvallen.”Je moet als sociaal ondernemer rekening houden met een langere opstartfase, die ook gefinancierd moet worden. “Die kosten moet je kunnen dragen. Het moet ergens vandaan komen.” aldus Senna.

4 tips van Senna Bouteba voor sociale startups

  1. Mensen beginnen vaak bij de activiteit. Terwijl stap 1 moet zijn ‘welk sociaal-maatschappelijk probleem wil ik oplossen?’
  2. Het is belangrijk je af te vragen hoe je bij het idee komt, bij de behoeften van de doelgroep, maar ook de behoeften van de stakeholders. Zorg dat je de haalbaarheid toetst en dat je aannames onderbouwt. Ga in gesprek met de doelgroepen, met de mensen en de stakeholders. “Een idee voor een doelgroep, staat of valt met de betrokkkenheid van die doelgroep.”
  3. Je moet doorzettingsvermogen hebben. Dat is heel belangrijk bij sociaal ondernemen. Een reguliere ondernemer moet al veel ballen hooghouden. Maar bij sociaal ondernemen komt nog meer bij kijken. Je moet je sociale én je commerciële doelen in balans houden en beide behalen.
  4. Zet je netwerk in en laat anderen jou helpen, schakel mensen in of voeg ze toe aan je team.

 

Schrijf je in met jouw onderneming of business-idee. Is jouw business-idee één van de zes beste inzendingen? Dan begeleiden we je in een intensief traject naar succesvol sociaal ondernemerschap. Meld je aan tussen 11 juni en 11 juli 2018 en doe mee. Lees hier alles over de aanmelding, de voorwaarden en de procedure.