In gesprek met trainer Kaj Morel

Trouw blijven aan je boodschap en tegelijkertijd je merk verkopen, hoe doe je dat?

Je ziet kans om met jouw idee een duurzame oplossing voor een maatschappelijk probleem te bieden en je start een sociale onderneming. Maar dan, hoe maak je dat tot een succes?
Marketing en sales lijken voor veel sociaal ondernemers gevoelsmatig soms lijnrecht tegenover hun impact-first missie te staan.

IGNITE Award trainer Kaj Morel legt uit dat deze twee elkaar niet in de weg hoeven te zitten. Met sterke identiteitsmarketing blijf je trouw aan je verhaal, terwijl je je product zo goed mogelijk verkoopt. Hoe meer mensen je weet te overtuigen van dat verhaal en je product of dienst, hoe groter het verschil dat je kunt maken. En daar mag gewoon geld mee verdiend worden.

Een sociaal ondernemer moet goed ondernemen om zijn sociale doel te kunnen halen

Ondernemen first vs. Impact-first?

Een opvallende invalshoek die haaks lijkt te staan op de definitie van sociaal ondernemerschap, of niet?

Kaj vertelt: ‘Wat het betekent om een bedrijf te runnen zou op één moeten staan. Als je dat niet goed voor elkaar krijgt, kun je je sociale doel niet of nauwelijks behalen. Sociaal ondernemers worstelen daar vaker mee. Er is mentaal vaak een blokkade, want het mag bij impact-first zogenaamd niet draaien om geld verdienen. In dat geval botst impact-first met een goede bedrijfsvoering. Zonde, want het bijt elkaar niet! Hoe groter de omzet, hoe meer sociale impact je kunt maken.’

‘Door de manier waarop sociaal ondernemers hun onderneming beginnen, hebben ze al nagedacht over wat ze sociaal willen betekenen, voor welk maatschappelijk probleem zij een deel van de oplossing willen leveren. Dat betekent niet dat ze dat marketingtechnisch al scherp kunnen neerzetten. Reguliere ondernemers starten vaak vanuit het perspectief geld te verdienen en hebben daardoor meer aandacht voor én nadruk op hun marketing.

Sociaal ondernemers vinden marketing vaak een vies woord.

‘Je zou gewoon moeten proberen een succesvolle onderneming op te bouwen om ervan te kunnen bestaan. Goede marketing hoort daarbij, je moet jezelf en je bedrijf verkopen en veel mensen vinden dat lastig. De sociaal ondernemers die het goed doen, zijn eigenlijk gewoon ondernemers, die zich inzetten om een sociaal maatschappelijk probleem op te lossen doormiddel van hun onderneming.’

Oké dus; zonder marketing, geen goede bedrijfsvoering en zonder goede bedrijfsvoering, geen sociale impact.

Hoe doe je dat dan, jezelf als sociaal ondernemer verkopen?

‘Marketing kan imago-leidend of identiteit-leidend zijn. Bij traditionele imago-leidende marketing laat je je leiden door wat de markt van jou vraagt. Je doet marktonderzoek, zoekt naar een gat in de markt en probeert daar klanten bij te vinden. Je vraagt je af hoe mensen jou zien en wat je moet doen om daar aan te voldoen.’

Het verschil zit hem in behoefte vervullen (traditioneel) versus belangen dienen (identiteitsmarketing).

Identiteitsmarketing begint bij de vraag ‘Wat willen wij de markt bieden en hoe gaan we daar liefhebbers bij zoeken?’
Wat heb ik, wat kan ik, wat wil ik graag en dan de overtuiging dat je daar klanten bij krijgt. Wat gunnen wij anderen en welk groter doel dient het?

Welke behoefte wordt er vervuld versus welk belang is hiermee gediend? Misschien snap je de behoefte van de klant wel heel goed, maar is met het vervullen daarvan geen groter belang gediend.
Een voorbeeld kan dan zijn: veel mensen hebben behoefte aan steeds een nieuwe telefoon. Gekeken vanuit de behoefte kun je een telefoon ontwikkelen die na twee jaar toe is aan vervanging. Gekeken vanuit het dienen van een belang kun je een telefoon ontwikkelen, die zo spannend blijft dat mensen niet na twee jaar alweer een nieuwe willen.

Identiteitsmarketing voor de sociaal ondernemer

‘Een van de belangrijkste lessen is dat je heel goed een sterke identiteit kunt bouwen rondom een sociaal verhaal. Maar doe dat op een manier waarop je zegt: ik ben wel óók gewoon een onderneming. Ik moet naast mijn sociale waarde ook voldoende commerciële waarde creëren. Zonder die commerciële waarde ben ik afhankelijk van liefdadigheid, dat is op lange termijn niet vol te houden.’

Welk verhaal vertel je en schiet je jezelf daarmee niet in de voet?

Dat zijn belangrijke vragen. Stel ik mijzelf voor als een liefdadigheidsonderneming of is een gezonde omzet generen een onderdeel van mijn verhaal om het zo lang mogelijk zo goed mogelijk te kunnen doen? Aandacht voor je marketing en sales is hierin onmisbaar.

Ook dit jaar verzorgt Kaj Morel de training Marketing & Sales voor de genomineerden van de IGNITE Award. Tijdens deze workshop werken ze toe naar een heldere formulering van hun verhaal.

Meer weten over identiteitsmarketing? Kijk op: https://dezaakvanbetekenis.nl/identiteitsmarketing/

Lees verder