Social startups opgelet! IGNITE komt er weer aan

IGNITE Award

IGNITE versterkt de sector van sociaal ondernemerschap in Nederland. Onze insteek: social startups met goede sociale businessideeën koppelen aan de juiste kennis, netwerk en expertise.

Voor de ondernemer die laat zien hoe het ook kan

IGNITE is er voor de impactmakers, op grote en kleinere schaal. Voor de pioniers die echt een verschil maken in het leven van mensen in een kwetsbare situatie. Voor de ondernemers die eenzaamheid onder jong en oud terugdringen; de afstand van de arbeidsmarkt tot mensen verkleinen of de zorg op een andere manier vormgeven. En waarbij een gezond verdienmodel het middel is om tot die maatschappelijke verandering te komen.

Sheltersuit

Sheltersuit

Je sociale doelstellingen staan in alles wat je doet voorop

De IGNITE Award is een initiatief van het Anton Jurgens Fonds (AJF). Het AJF zet zich in voor de organisatieversterking van sociale ondernemingen, zodat zij een maximaal verschil kunnen maken in het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Toegang tot een groot expertnetwerk en vergaande coaching én de kans op een groot geldbedrag, dat is een totaal aanbod dat starters niet makkelijk vinden. Met de IGNITE Award geven we startend sociaal ondernemers dé kans hun onderneming echt op poten te zetten.

Tworby

Tworby

Elliz in Company, oprichtster Elze Frie

Elliz in Company

Spiegel

Onze insteek is: startende sociaal ondernemers met goede sociale businessideeën ondersteunen daar waar het het hardste nodig is. Natuurlijk is er voor het opzetten van een onderneming kapitaal nodig maar in veel gevallen zijn ondernemers nog veel meer geholpen met coaching. Iemand die met je meekijkt naar je businesscase. Die jou bevraagd naar de sterkten en zwakten van je bedrijf. Je de spiegel voorhoudt en de vraag stelt of je plan wel echt goed in elkaar zit. Heb je zaken juridisch goed vastgelegd zodat als je groeit, je impact kunt blijven maken op de manier zoals je voor ogen had? Een ervaren ondernemer die je behoedt van valkuilen en helpt na te denken wat er nodig is om de onderneming sterker te maken.

IGNITE laat je deelnemen aan leerzame workshops en geeft toegang tot een interessant netwerk"

Het programma

Selecteren we jou straks uit alle inzendingen? Dan volgt een intensief programma, de Business Pressure Cooker. Je krijgt een businesscoach die samen met jou kritisch naar je ideeën en onderneming kijkt. Je neemt deel aan leerzame workshops en trainingen van succesvolle professionals. Zij helpen je verder op het gebied van impact strategie, marketing & sales, finance, rechtsvormen & governance. Ook maak je een professionele bedrijfsvideo, volg je pitchtraining én pitch jij jouw sociale onderneming voor onze vakjury.

Als genomineerde krijg je alle tools aangereikt om van jouw businessidee een kloppend, haalbaar en aangescherpt plan te maken. Uiteindelijk ontvangen twee van de acht ook een significant startkapitaal.

Sociaal ondernemer wint IGNITE Award

Foto: Michèle Giebing

Meedoen?

Om mee te kunnen doen, hoeft je plan nog niet compleet uitgewerkt te zijn. Wel is het belangrijk dat je duidelijk maakt voor welk maatschappelijk probleem jij een deel van de oplossing hebt én dat je helder antwoord geeft op 10 vragen die gaan over je onderneming. Ben je al eventjes op weg met bedrijf, ook dan kun je meedoen.  Je mag met je startup maximaal twee jaar geleden je marktintroductie hebben gemaakt. Je zit dan ook nog in een fase waarin je een heleboel dingen moet uitdenken en waar het trainingstraject van IGNITE je absoluut kan helpen.

Als deelnemer kun je dus in de ideeënfase of in de startersfase zitten. Belangrijk is dat de sociale impact van je business mensgericht is. Denk aan impact op het gebied van: sociale cohesie, arbeidsparticipatie, vernieuwing in de zorg of het tegengaan van uitsluiting van bepaalde groepen. Wat wij zoeken zijn ruwe diamanten die we kunnen helpen om hun idee voor een sociale onderneming echt een boost te geven. En die ruwe diamant kun jij zomaar zijn!

Houtatelier Régine

Houtatelier Régine

De IGNITE Award daagt je uit!

Wat onderneem jij om de wereld te verbeteren? Schrijf je in met jouw onderneming of business-idee. Wij zijn op zoek naar ondernemers die aanstichters willen zijn van échte sociale verandering. Hoort jouw businessidee tot één van de acht beste inzendingen? Dan begeleiden we je in een intensief traject naar succesvol sociaal ondernemerschap.

Aanmelden kan van 1 t/m 30 juni. Alvast voorbereiden? Kijk dan hier.

Fotografie: Iris Immink & Michèle Giebing

Lees verder