Veelgestelde vragen - FAQ

Heb je een vraag? Wie weet vind je het antwoord hieronder. Staat jouw vraag er niet tussen? Mail ons via info@igniteaward.nl en we helpen je verder.

Algemeen

1. Wat is de definitie van een sociale onderneming/social enterprise?

Een sociale onderneming is een onderneming die een product of dienst levert en primair een maatschappelijk doel nastreeft. We gaan hierbij uit van de definitie die de Sociaal Economische Raad hanteert.

2. Hoe kun je als sociaal ondernemer sterker profileren?

Als je een sociale onderneming wilt opzetten en tot een succes wilt maken, heb je aan een juiste definitie niet genoeg. De Code Sociale Ondernemingen biedt sociaal ondernemers een kader om hun ondernemerschap zo goed mogelijk in te vullen en steeds te verbeteren.

3. Waarin verschilt een sociale onderneming van een bedrijf met een MVO-beleid?

Het grote verschil met reguliere ondernemers is, dat voor sociaal ondernemers geld verdienen slechts een middel is om de maatschappelijke missie te bereiken. Sociale waarde creëren is het primaire uitgangspunt. Een commercieel bedrijf zal -onafhankelijk van de aanwezigheid van een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid- uiteindelijk haar financiële doelstelling boven haar MVO doelstellingen zetten.

4. Waarom is de IGNITE Award opgezet?

Sociaal ondernemers creëren grote maatschappelijke waarde. Zij bedenken slimme, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. De IGNITE Award is opgezet om bij te dragen aan regionale groei en stimulering van sociale ondernemingen/social enterprises. We zetten sociaal ondernemerschap in de schijnwerpers en dagen startende sociaal ondernemers uit de volgende stap te zetten naar verdere professionalisering.

5. Welke organisatie zit er achter de IGNITE Award?

De IGNITE Award wordt georganiseerd door de stichting Anton Jurgens Fonds. Het fonds stelt ook het prijzengeld beschikbaar en is de enige financier van de IGNITE Award.

Prijzen

1. Wat levert meedoen aan de IGNITE Award op?

Alle deelnemers aan de IGNITE Award krijgen toegang tot een waardevol netwerk en het vergroten van kennis en expertise, dit zijn onmisbare tools voor startende sociaal ondernemers. Als je je aanmeldt en geselecteerd wordt als één van de twaalf deelnemers ontvang je een intensief persoonlijk begeleidingstraject. Tijdens dit traject werk je je businessplan en pitch verder uit, onder begeleiding van trainers en een persoonlijke coach. Bovendien maken we met alle deelnemers een professionele bedrijfsvideo en ontvang je een jaarlidmaatschap bij Social Enterprise NL. Vervolgens kiest de vakjury de winnaars van de IGNITE Award. De winnaars ontvangen een investeringsbedrag van €30.000. € 50.000 of €100.000,-.

2. Mag het prijzengeld ook benut worden voor salarissen?

We snappen dat het opzetten van sociale onderneming je veel tijd kost. Tijd die ten koste gaat van zekerheden als een vaste baan met inkomen. Wij vinden het daarom ook niet meer dan logisch dat je een redelijk deel van het prijzengeld aanwendt voor salaris of andere exploitatiekosten.

3. Je wint de IGNITE award, wat gebeurt er dan?

Indien je door de vakjury een prijs krijgt toegekend, maken we een afspraak met je over de manier waarop je het prijzengeld kunt aanwenden en onder welke voorwaarden. Dit is afhankelijk van de kapitaalbehoefte en het businessplan van het initiatief. Het prijzengeld wordt niet in een keer uitgekeerd. Samen met jou zorgen we voor een gefaseerde en verantwoordelijke omgang met het prijzengeld.

Deelname

1. Wie kunnen er meedoen aan de IGNITE Award?

De wedstrijd staat open voor iedereen ouder dan 17 jaar, van wie de sociale onderneming zich in de ideeënfase bevindt, in de startblokken staat of minder dan twee jaar actief is als sociaal ondernemer. Het idee/plan voor de onderneming moet er op gericht zijn een échte sociale verandering in gang te zetten: impact first! Een verandering die bovendien op een ambitieuze en financieel duurzame manier wordt bereikt. De sociale onderneming moet gevestigd zijn in Nederland waarbij de focus van het impactgebied vooral in Nederland ligt.

2. Mag mijn plan onderdeel zijn van een grotere (zorg)organisatie?

Dochterondernemingen van een grotere entiteit mogen zich niet inschrijven. Je businessplan mag er uit wel uit voort komen, maar op het moment dat je je inzending bij ons indient moet je sociale onderneming geheel onafhankelijk zijn.

3. Moet mijn initiatief financieel geheel dekkend zijn?

We verwachten van de inzendingen dat deze in ieder geval de mogelijkheid hebben om in de toekomst grotendeels financieel zelfredzaam te worden. De genomineerden gaan tijdens het begeleidingstraject hier samen met hun coach verder op focussen. De sessies zijn mede bedoeld om (innovatieve) toegang tot nieuwe inkomstenbronnen verder te ontdekken.

4. Volstaat ruilhandel/deeleconomie als financieel model voor mijn inzending?

Er zijn enkele veelbelovende initiatieven in de Nederlandse markt die met ruilhandel zeer succesvol zijn. Echter, wij kiezen ervoor om de IGNITE Award enkel aan initiatieven beschikbaar te stellen waar de financiële duurzaamheid van hun plan tot stand komt door de verkoop van een product of dienst.

5. Zijn er uitsluitingscriteria voor deelname?

De IGNITE Award richt zich op sociale ondernemingen die de mens centraal stellen. De focus van de inzendingen kan liggen op één of meerdere van de volgende sociale impact thema’s: vergroten van arbeidsparticipatie, verbeteren van sociale cohesie, zorgvernieuwing en eenzaamheid en/of uitsluiting terugdringen. Inzendingen die zich alleen focussen op de thema’s: biosystemen, circulaire economie, cleantech, energie en milieu zijn hiermee uitgesloten van deelname.

6. Zijn er kosten verbonden aan deelname?

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Procedure van deelname

1. Hoe kan je meedoen aan de IGNITE Award?

Je kunt je van 8 april t/m 13 mei 2024 online aanmelden via het inschrijfformulier op deze website. Hier vind je ook nu al een format voor een samenvatting van je businessplan, waarmee je aan de hand van antwoorden op tien vragen ons inzicht geeft in je plan. Dit format dien je volledig ingevuld mee te sturen samen met een link naar jouw persoonlijke videopitch van maximaal twee minuten en jouw curriculum vitae. In week 21 hoor je of je door bent naar de selectiegesprekken die plaatsvinden op 3, 4, 5 en 10 juni. Op basis van deze gesprekken maken we uiterlijk maandag 17 juni de genomineerden bekend.

2. Hoe gaat de IGNITE Award om met de vertrouwelijkheid van mijn aanmelding?

Wij gaan vertrouwelijk om met alle inzendingen voor de IGNITE Award. De inschrijf- gegevens en plannen die wij van deelnemers ontvangen worden alleen gebruikt voor de selectie van de twaalf deelnemers. Wel geven wij bekendheid aan de ideeën en plannen van de twaalf deelnemers die geselecteerd worden: beeldmateriaal (foto’s/video’s) wordt samen met een korte uitleg van hun plan op de IGNITE Award website opgenomen, op onze socials geplaatst en met regionale media gedeeld.

3. Zijn er belangrijke data en deadlines waar ik rekening mee moet houden?

Noteer de volgende data in je agenda:

Trainings- en coachprogramma

3 -9       Kick-off
4-9        Workshopdag
18-9      Workshopdag
2-10      Workshopdag
13-11     Inspiratiedag
14-11     Workshopdag

Individuele sessies

30 september, 1 of 3 oktober     Individuele sessie 1
7, 8 of 9 oktober                          Spreekuren
21 oktober                                    Individuele sessie 2
28 oktober tot 6 november        Mogelijke filmdagen

Jurybezoek en slotevent

20 of 19 november                       Jurybezoek
26 november                                 Slotevent

4. Is het een mogelijk slechts een deel van het IGNITE programma te volgen?

Het training- en coachprogramma van de IGNITE Award is een belangrijk en onmisbaar onderdeel van het aanbod dat we bieden. Alle onderdelen (workshops, inzet van trainers en coaches) zijn er op gericht jouw business verder te versterken. Ben je niet in de gelegenheid om je voor de periode van de het programma beschikbaar te maken, dan nemen we jouw inzending niet in behandeling. Want als deelnemer ben je verplicht alle trainingsdagen aanwezig te zijn en gedurende de trainingsweken samen met je coach te werken aan het versterken van businessplan. Je kunt dus niet slechts een deel van ons programma volgen.

5. Krijg ik een onderbouwd advies over de reden voor afwijzing?

Afgewezen deelnemers worden per email geïnformeerd over het feit dat zij geen plaats in het IGNITE programma hebben bereikt, daartoe is geen onderbouwing vereist. De beoordeling van alle inzendingen komt zorgvuldig tot stand. Waarbij alle plannen beoordeeld worden op maatschappelijke, sociale impact, ondernemerschap en financiële haalbaarheid van de onderneming en het vermogen van de onderneming om op te schalen in de toekomst. Behoor je niet tot één van de twaalf deelnemers, dan zal jouw inzending op één van de genoemde criteria onvoldoende hebben gescoord.

Zet echte sociale verandering in gang!

Met ons intensieve training- en coachprogramma en een geldbedrag van misschien wel €100.000.

Doe mee met IGNITE

De inschrijving voor IGNITE Award 2024 is gesloten.