Op vrijdag 8 juni vond de opening plaats van TriUnity, een nieuwe sociale onderneming voor de ontwikkeling van het talent van jongeren met autisme. Wouter Staal, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en internationaal erkend expert op het gebied van autismespectrumstoornissen, verrichte de opening, samen met Luc Hopman, een talent in ontwikkeling.

“Mijn achtergrond qua werk zit in het coachen en begeleiden van mensen met autisme die vast zijn gelopen op de werkplek”, zo stelt Mireille Hopman, van Stichting TriUnity zich voor. “TriUnity is opgericht vanuit het feit dat wij zelf een zoon hebben met autisme. Die goed kan leren, ook zijn diploma heeft gehaald het afgelopen jaar, maar die in dagbesteding terecht zou moeten komen, omdat ‘hij niet binnen het vervolgonderwijs zou passen’. Zo vertelt Mireille.

“Echter, op een dagbesteding zoals een zorgboerderij daar is hij niet op zijn plek”. zegt Mireille. “Onze zoon leert graag nieuwe dingen. Hij is een topper in geschiedenis, met een 10 op zijn eindexamen! Zelfs Chinees geleerd en nu Arabisch omdat hij dat allemaal zo leuk vindt.” Mireille en Huub, de oprichters van TriUnity en natuurlijk ouders van deze slimme zoon, konden het niet over hun hart verkrijgen hem zo te remmen in zijn talenten en interesses. Wat doet TriUnity dan voor mensen zoals hun eigen zoon?

Met de LOI komen ze er wel

“We kijken eerst naar hun interessegebied en doen een loopbaanscan. We kijken naar hun triggers, want dat is erg belangrijk bij mensen met autisme. Bij onze zoon is dat taal. En daar gaan wij dan een passende opleiding bij aanbieden.” Voor die opleidingen hebben ze een samenwerking met de LOI. Mireille vervolgt: “Bij de LOI kopen wij de opleiding in, passend bij dát talent en de interesse die de jongere wil leren.”

Werkend leren trajecten

“We hebben bovendien contacten met diverse werkgevers in de regio die ook al hebben aangegeven interesse te hebben. Zo krijg je een soort van werkend leren traject van ongeveer 3 jaar”, zo geeft Huub aan, hiermee onderstrepend dat hun initiatief door reguliere bedrijven opgepikt wordt.

Mireille: “Daarnaast coachen en begeleiden wij onze jongeren op hun weg naar de arbeidsmarkt. We helpen ze met solliciteren, hoe stel je vragen in een vergadering, kortom alle zaken die je nodig hebt op de arbeidsmarkt. En we begeleiden ze naar een betaalde baan. Zo hoeven ze niet langer van een uitkering te leven en veelal thuis op de bank te zitten. Ze kunnen een goed bestaan opbouwen en zich een gewaardeerd lid voelen van de samenleving.”

Mireille Hopman, Stichting TriUnity: “Wij zorgen dat mensen met autisme de opleiding krijgen die bij hun talent en interesse past.”

Wat heeft deelname aan de IGNITE Award jullie gebracht?

IGNITE Award 2017 winnaars vertellen jou meer over hun bedrijf en hoe ze hun sociale business idee tot uitvoering konden brengen.

“We zijn zelf behoorlijk ondernemend, hadden ook een goed idee, maar je kunt bij lange na niet alles zelf. Dat betekent dat je allerlei hulp van buitenaf kunt gebruiken. Een bedrijf neerzetten is al een hele uitdaging en als sociaal ondernemer komt daar nog een uitdaging bij.”, Vertelt Huub. “Je hebt een dubbele doelstelling: een sociale en een bedrijfsdoelstelling. Daar heeft IGNITE enorm mee geholpen. Door op beide trajecten ons uit te dagen. En ons op beide trajecten te ondersteunen.”

Huub: “Een coach hebben is zo goed. Die zegt ‘maak het nou eens klein en behapbaar, realistisch’ en dat heb je nodig. Je kunt ook wel een hele ondernemende persoon zijn, maar het sociale aspect moet je niet uit het oog verliezen. Met IGNITE zijn deze zaken in ons plan en onze structuur geborgd.”

“We hadden eerst een breder plan, groter dan waar we nu mee startten. Daar heeft de coach mee geholpen. Zoals Huub zegt: klein en behapbaar”, vult Mireille haar partner aan.

Ondersteuning

“Ook krijg je ondersteuning via een waardevol netwerk, maar ook op juridisch en organisatorisch vlak. Je hebt zoveel kwesties waarover je moet nadenken, waarop je in de werksessies gedwongen wordt te komen tot antwoorden. Het vinden van die antwoorden, stellen je ook beter in staat te starten. Uiteindelijk is een geldbedrag mooi, het helpt bij de start, maar aan het eind van de trainingsweken van IGNITE ligt er een plan dat je ook zonder die geldprijs kunt uitvoeren. En ze blijven betrokken. Leoni Delsink (Anton Jurgens Fonds – IGNITE Award) weet je altijd te helpen en verbinden met de juiste personen.”

 “Dankzij de IGNITE Award zitten wij in een netwerk dat ons vooruit helpt.”

In 6 weken hebben we een echt onderbouwd bedrijfsplan gecreëerd, dat ook realistisch en haalbaar is.

Mireille: “Die korte periode dwingt je ook echt tot handelen. Contacten met gemeenten, werkbedrijf. Je schiet in actie. Trekt de stoute schoenen aan. En minimaal de helft van de deuren openen zich.” Huub vult aan: “En dat gebeurt al tijdens het IGNITE trainingstraject. Door de aanpak die Mireille aangeeft gingen echt deuren open, die voorheen gesloten bleven”.

Waarom moeten sociale startups meedoen?

“Het geeft je de zet om het daadwerkelijk te doen en biedt de omgeving waarin je ook in staat bent van plan naar haalbaar bedrijf te komen.”, is het antwoord van Mireille. Voor Huub is er nog een reden: “Je ervaart dat het sociale aspect van het ondernemershap in het reguliere bedrijfsleven nog wel eens wordt onderschat. Het duurt normaal dus een flinke tijd om hiermee in gesprek te komen. Zo’n podium als IGNITE je kan geven, zorgt ervoor dat je heel serieus genomen wordt.”

4 tips van Mireille en Huub

  1. Bereid je voor op een pittige periode, dag en nacht, je moet er wel helemaal voor gaan;
  2. Bedenk vooraf duidelijk op welke vlakken je nog hulp nodig hebt;
  3. Concentreer je op het authentieke verhaal achter je sociale business idee;
  4. Vraag je vooraf af: wat is de toegevoegde waarde van mijn plan voor de maatschappij en is het haalbaar?

Voor de IGNITE Award was het voor het duo al duidelijk dat het plan haalbaar was. ‘We gaan het doen’, dat was hun grootste succes. “En als we over 5 jaar 75 jongeren een baan hebben kunnen geven, een toekomst waarin ze niet meer op de bank zitten met een uitkering, dan is het echt een succes”, vertelt Huub.

Schrijf je nu in en neem ook deel aan IGNITE Award

Wil jij ook zorgen voor sociale impact met jouw businessidee en ben je geholpen met een intensieve coachingtraject én mogelijke ook startkapitaal? Schrijf je dan nu in en neem deel aan dit levensveranderende traject!